Montessori la gi

Phương pháp giáo dục Montessori là gì

Phương pháp Montessori là phương pháp giáo dục tập trung vào trẻ em của Bác sĩ Maria Montessori đã được áp dụng trong các trường mầm non Montessori hơn một thế kỉ nay.

Mô hình Montessori là một phương pháp giáo dục với mục tiêu nuôi dưỡng phát triển toàn diện cho trẻ em và thanh thiếu niên trong tất cả các lĩnh vực phát triển của trẻ— nhận thức, cảm xúc, xã hội và thể chất.

Read & shop